Pretenziju izteikšanas kārtība

GARANTIJĀ NEIETILPST:

 • Koks un naturāla āda ir dabīgi materiāli, dažādām mēbelēm var būt nelielas toņu atšķirības. Ja produkti iegādāti atsevišķos laikos, tiem var būt nelielas ārējas un toņu atšķirības.
 • Iekštelpās izmantoto apkures sistēmu dēļ koka detaļu savienojuma vietās var rasties mikroplaisas. Koka materiāla piebriešanas un saraušanās dēļ var rasties nelielas atšķirības priekšmetu vispārējos izmēros.
 • Dabīgs nodilums un izbalēšana.
 • Dabīgu materiālu tekstūras un krāsas toņa atšķirība.
 • Apkopes darbi, kuru nepieciešamība radās garantijas laikā.
 • Viegli plīstoši materiāli (stikls, mākslīgie materiāli utt.)

Pārdevējs atbild par Pircējam pārdoto produktu neatbilstību līguma noteikumiem vai nepilnībām, kas rodas divu gadu laikā kopš produktu nodošanas Pircējam.

Pārdevējs neuzņemas atbildību par produktu bojājumiem, ja:

 • produkts nav izmantots atbilstoši tā nolūkam,
 • produktam nav veikta apkope atbilstoši mēbeļu izmantošanas instrukcijai,
 • produkta uzstādīšanā Pircējs nav sekojis produktā iekļautajai uzstādīšanas instrukcijai,
 • Produktu remontējis Pircējs vai trešā persona,
 • Produktam pievienotas neparedzētas detaļas.

Ja produkts neatbilst prasībām vai tam ir kādi trūkumi, Pircējam par to jāinformē Pārdevējs pēc iespējas laicīgāk pēc tam, kad Pircējs ir defektu konstatējis. Pretenzijas lūdzam iesniegt aizpildot sūdzības veidlapu vai rakstot uz skano@skano.com.

Sūdzībā jānorāda:

 • Pircēja vārds, uzvārds un kontakti
 • Pasūtījuma numurs
 • Produkta kods
 • Produkta defekta apraksts
 • Ja iespējams, pievienot sūdzībai defekta vai bojātā iepakojuma foto

Pārdevējs atbild uz sūdzību rakstiski 14 dienu laikā pēc tās saņemšanas no klienta.

Pircēja un Pārdevēja savstarpējie strīdi tiek risināti pārrunu procesā. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt vienojoties, Pircējam ir iespēja griezties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetencē ir atrisināt Pircēja un Pārdevēja starpā noslēgtajā līgumā radušo strīdu. Pircēja sūdzības izskatīšana komisijā ir bez maksas.

Sūdzības veidlapa

  Picture file:

  *Ar zvaigznīti atzīmētie lauki jāaizpilda obligāti