Skundų pateikimo procedūra

GARANTIJA NEAPIMA:

 • Mediena ir natūrali oda yra natūralios medžiagos, galimi nedideli spalvų skirtumai tarp skirtingų baldų. Jei produktai buvo perkami skirtingu metu, juos galėjo paveikti aplinkos veiksniai, todėl produktai gali būti nevienodos išvaizdos ir spalvos.
 • Dėl patalpų šildymo sistemų medinių dalių siūlėse gali susidaryti mikro įtrūkimai. Dėl medienos savybių plėstis ir trauktis, gali atsirasti nedideli bendrų daiktų matmenų skirtumai.
 • Natūralus susidėvėjimas ir išblukimas.
 • Natūralių medžiagų tekstūros ir spalvos skirtumai.
 • Priežiūros darbai, kurie tapo būtini tik garantiniu laikotarpiu.
 • Trapios medžiagos (stiklas, dirbtinės medžiagos ir kt.).

Pardavėjas atsako už Pirkėjui parduotų prekių neatitikimą ar trūkumus, kurie paaiškėja per dvejus metus nuo prekių pristatymo Pirkėjui.

Pardavėjas neatsako už produktų žalą, jei:

 • Produktas nebuvo naudojamas pagal paskirtį,
 • Produktas nebuvo prižiūrimas vadovaujantis baldų naudojimo instrukcijomis,
 • Pirkėjas, montuodamas Produktą, nesivadovavo kartu su Produktu pateiktomis surinkimo instrukcijomis;
 • Produktą taisė Pirkėjas ar trečiosios šalys;
 • Papuldomos dalys buvo pridėtos prie Produkto, nors jos nebuvo parduotos su Produktu.

Produkto neatitikimo ar trūkumų atveju Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui per atitinkamą laiką po to, kai Pirkėjas sužinojo apie prekės trūkumą. Prašome pateikti skundą naudojant skundo formą arba raštu skano@skano.com.

Formoje turi būti nurodyta:

 • Pirkėjo vardas, pavardė ir kontaktinė informacija;
 • Užsakymo numeris;
 • Produkto kodas;
 • Produkto defekto aprašymas;
 • Jei įmanoma, pridėkite produkto su trūkumais ar pažeistomis pakuotėmis nuotraukas. Jos yra skundo pagrindas.

Pardavėjas į skindą atsakys raštu per 14 dienų nuo Pirkėjo skindo gavimo dienos.

Ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo bus sprendžiami derybų keliu.

Jei Šalims nepavyksta išspręsti ginčo Sutartimi, Pirkėjas gali kreiptis į Vartotojų ginčų komitetą. Vartotojų ginčų komitetas yra kompetentingas spręsti ginčus, kylančius iš Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutarties. Pirkėjo skundas komitete yra nagrinėjamas nemokamai.

Užklausos forma

  Picture file:

  * Laukelius, pažymėtus asterisku, būtina užpildyti.