Pretensioonide esitamise kord

GARANTII ALLA EI KUULU:

 • Puit ja naturaalne nahk on looduslikud materjalid, mistõttu erinevate mööbliesemete vahel võib esineda kergeid toonierinevusi. Kui tooted on ostetud erineval ajal, võivad neid olla mõjutanud keskkonnategurid ning esemed ei pruugi olla identse välimuse ja tooniga.
 • Siseruumides kasutatavate erinevate küttesüsteemide tõttu võivad puidust detailide liitekohtadesse tekkida mikropraod. Puitmaterjali paisumisest ja kahanemisest tingituna võivad ilmneda väikesed erinevused esemete üldmõõtudes.
 • Loomulik kulumine ja pleekimine.
 • Naturaalsete materjalide erinevus tekstuuris ja värvitoonis.
 • Hooldustööd, mille vajalikkus ilmnes alles garantiiajal.
 • Kergesti purunevad materjalid (klaas, tehismaterjalid jne).

Müüja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale.

Müüja ei vastuta toodete tekkinud kahjude eest, kui:

 • toodet ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt,
 • toodet ei ole hooldatud vastavalt mööbli käsitsemisjuhendile,
 • toote paigaldusel ei ole Ostja järginud tootega kaasas olevat kokkupanekujuhendit,
 • toode on remonditud Ostja või kolmandate isikute poolt,
 • tootele on lisatud algselt mitte ettenähtud detaile.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmemisel peab Ostja sellest teatama Müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui Ostja toote defektist teada sai. Pretensiooni palume edastada reklamatsiooni vormi kaudu või kirjutades e-mailile skano@skano.com.

Pretensioonis tuleb ära märkida:

 • Ostja nimi ja kontaktandmed
 • Tellimuse number
 • Tootekood
 • Toote puuduse kirjeldus
 • Võimalusel lisage reklamatsioonile fotod defektsest tootest või kahjustatud pakendist

Müüja vastab pretensioonile kirjalikult 14 päeva jooksul pärast kliendipoolse pretensiooni kättesaamist.

Ostja ja Müüja vahelised vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.

Kui Pooled ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Reklamatsiooni vorm

  Picture file:

  * Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud