Privātums un datu aizsardzība

Visi klienta personas dati, kas iegūti Skano interneta veikalā un veicot pasūtījumu tiek apstrādāti kā konfidenciāla informācija.

Skano Furniture Factory OÜ neatklāj tās iegūtos datus trešajai pusei. Klientam ir tiesības pieprasīt savu datu izdzēšanu no Skano interneta veikala datu bāzes.

Personas dati ir informācija, kas sniedz mums iespēju noteikt Jūsu personību: piemēram, Jūsu vārdu, e-pasta adresi vai pasta adresi. Skano Furniture Factory OÜ neizmantos Jūsu datus ārpus pasūtījuma un bez Jūsu piekrišanas.

Kodēts datu pārraides kanāls ar bankām nodrošina pirkuma veicējam personas datu un bankas rekvizītu drošību, arī Skano Furniture Factory OÜ nav pieejas šiem datiem.