Uudised

SKN: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 15. mail 2017. a. Skano Group AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Üldkoosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.15. Üldkoosolekul osalenud aktsionäride aktsiatega oli esindatud 3 015 396 häält, mis moodustab 67,02% aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2016. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2016. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt oli Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2016. a. 11 964 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum 1 045 tuhat eurot.

2. 2016. a. majandusaasta kahjumi katmine

Katta 2016.a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 045 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

3. Audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Valida 2017-2019 majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

4. Aktsiaoptsioonide tingimuste kinnitamine

Juhindudes Äriseadustik § 298 lg 2 ja § 345 lg 1 kinnitada Skano Group AS juhatuse liikmete aktsiaoptsioonide tingimused alljärgnevalt:

4.1. Skano Group AS-il on õigus väljastada kuni 31.12.2017 kokku kuni 300,000 (kolmsada tuhat) aktsiapotsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 (üks) Skano Group AS aktsia.

4.2. Optsiooni õigustatud subjektiks on Skano Group AS juhatuse liige.

4.3. Juhul, kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone omandada, peab ta sõlmima hiljemalt 31.12.2017 Skano Group AS-iga kirjaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada.

4.4. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse Skano Group AS ja õigustatud subjekti vahel. Skano Group AS esindajaks optsioonilepingu allkirjastamisel on nõukogu liige Joakim Johan Helenius.

4.5. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil on õigus väljastatud optsiooni kasutada alates 37-ndast kalendrikuust pärast optsiooni väljastamist. Õigustatud subjekt kaotab õiguse kasutada aktsiaoptsiooni juhul, kui ta lahkub Skano Group AS-i juhatusest omal initsiatiivil enne 37-ndat kalendrikuud pärast optsiooni väljastamist või kui tema juhatuse liikme leping lõpetatakse nõukogu initsiatiivil 12 kuu jooksul peale optsiooni väljastamist. Õigustatud subjektil on õigus kasutada aktsiaoptsiooni 1/3 ulatuses juhul, kui tema juhatuse liikme leping lõpetatakse nõukogu initsiatiivil 13-24 kuu jooksul peale optsiooni väljastamist ning 2/3 ulatuses juhul, kui tema juhatuse liikme leping lõpetatakse 25-36 kuu jooksul peale optsiooni väljastamist.

4.6. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada.

4.7. Aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse kuni 300 000 (kolmsada tuhat) Skano Group AS aktsiat.

4.8. Ühe aktsiaoptsiooni hinnaks on 0.506 EUR. Hinna arvutamise aluseks on aktsionäride koosoleku kokkukutsumise teate avaldamisele eelnenud viimase 60 kauplemispäeva (19.01.2017-12.04.2017) keskmine sulgemishind.

4.9. Kogu aktsiaprogrammi lõpptähtajaks on 31.12.2020. Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab nõukogu.

4.10. Aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritud uusi aktsiaid on välistatud.

 

Torfinn Losvik
Juhatuse esimees
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

www.skano.com